Tilbage til Vand/varmepumpe

Vandforbrug

Min vandmåler er baseret på Vattenmätning med Raspberry Pi och webkamera af 
finkman

Jeg har lavet mine modifikationer, bl.a. genetableret mqtt og tilføjet at man kan justere de punkter, der søges efter, fra tastaturet.

Min modificerede udgave ligger på github 

Jeg lægger blot water-meter under brugeren pi

cd ~
git clone https://github.com/leifnel/water-meter.git

For at kompilere programmet, kræves yderligere bibliotekspakker.

Adgang til framebuffer for at kunne se billedet fra fra kameraet på skærmen. 

sudo apt-get install libsdl1.2-dev

Bliv ikke forbavset; installation af dette bibliotek udløser at 50 andre pakker også bliver installeret…

Biblotek til at sende data via mqtt

sudo apt-get install libmosquitto1 libmosquitto-dev

Data sendes via mqtt.
OBS: Dette er p.t. hardcodet i water-meter.c; indstillingerne burde ligge i water.ini

Både topic og host er hardcodet.

Lokalt gemmes data i en rrd-database. Derfor:

sudo apt-get install rrdtool

Så skal programmet compileres

cd water-meter
make

Servicen startes af dette systemd-script: /lib/systemd/system/water-meter.service

[Unit]
Description=WaterMeter

After=network.target

StartLimitIntervalSec=100s
StartLimitBurst=10
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=10
User=pi
ExecStart=/home/pi/water-meter/water-meter.cmd.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

water.meter har disse options:

-di vis kameraets billede med de aktive zoner
--start-value <123> sæt den interne tæller til hvad der vises på vandmåleren.

For at kalibrere kameraet, startes ./water-meter -di

Kameraet positioneres, så det mindst betydende ciffers pil er nogenlunde i midteb af billedet.
Der er 8 aktive felter i en cirkel.
Med tasterne SDEX flyttes cirklen.
Tasterne sidder i en rhombe, placeringen svarer til retningen:

Q: Afslut     E: OP
A: -radius S: Venstre D: Højre F:+radius
         X: Ned

Der justeres så cirklens centrum er pilens omdrejningspunkt, og de aktive punkter er på enden af pilen. Når det fungerer tilfredsstillende, afsluttes med tasten q

Derefter skal servicen sættes til at starte ved boot:

sudo systemctl enable water-meter

Og så starter vi også servicen

sudo systemctl start water-meter