Tilbage til Vand/varmepumpe

VNC autostart

VNC bruges til at have en grafisk brugerflade på pi’en fra en anden maskine.

Der er to måder at bruge VNC på:

  1. Se det samme som på en evt skærm koblet på pi’en.
  2. Få en session, der er uafhængig af hvad der kører på pi’ens skærm.

1: “Remote desktop”

Her ser man det samme som hvis man kobler en skærm til pi’en. Det er som med teamviewer m.m, hvor man arbejder på den samme desktop både lokalt og fjernt.

sudo apt-get install realvnc*
sudo systemctl enable vncserver-x11-serviced.service
sudo systemctl start vncserver-x11-serviced.service

Så starter vnc som en service ved boot

Man forbinder til pi’en på standardporten; der skal ikke angives et display nummer fra vnc på pc’en.

2: Virtuel desktop

Her får man en desktop, der er uafhængig af hvad der er på pi’ens skærm.

Det fungerer ved at brugeren pi skal logge ind automatisk, hvorefter en vnc-server startes på en alternativ port.

Der skal laves en folder til autostart.

cd ~pi/.config
mkdir -p autostart
EDITOR tightvnc.desktop

(Erstat EDITOR med din favoriteditor, f.ex. joe, vi, vim, emacs)

I tightvnc.desktop skrives:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TightVNC
Exec=vncserver :1
StartupNotify=false

Her skal man fra vnc på pc’en koble sig på port :1

Jeg foretrækker metode 1, hvor konsol og pc viser det samme billede.